Forlagsgruppen Lohse modtager gerne uopfordrede manuskripter til bedømmelse og evt. udgivelse.

Manuskriptet bliver registreret ved modtagelsen, og du vil efterfølgende modtage en kvittering pr. e-mail eller brev. Du må påregne, at det kan tage op til tre måneder, inden du får endeligt svar, og vi vil bede dig have tålmodighed og ikke sende manuskriptet til andre forlag, mens vi har det under behandling.

Manuskripter på papir sendes til:
Forlagsgruppen Lohse, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Vi påtager os ikke at returnere tilsendte manuskripter, med mindre frankeret svarkuvert vedlægges, og vi fraskriver os ansvar for materiale, der bortkommer i posten.

Du har mulighed for at indsende manuskriptet elektronisk til forlagschef Filip Odgaard Bodilsen på fob@lohse.dk

Vedlæg en kort beskrivelse af dig selv og det tilsendte manus samt kontaktoplysninger.

Af tidsmæssige årsager har vi desværre ikke mulighed for at give uddybende kritik af afviste manuskripter.

Vær særlig opmærksom på følgende

Vi modtager en del uopfordrede manuskripter og for at lette ekspeditionen, bedes du være særligt opmærksom på følgende:

  • Forlagsgruppen Lohse er et kristent forlag, som er tilknyttet Indre Mission, Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende. Det betyder, at indholdet i vores udgivelser skal være i overensstemmelse med den kristne tro, som disse organisationer formulerer den.
    Du kan her på hjemmesiden få et indtryk af, hvordan indhold og form i vores udgivelser er og se, om din profil matcher vores.
  • Vi forventer, at der er læst sproglig korrektur på de manuskripter, vi modtager. Da det altid gavner en tekst at lade flere øjne kigge med, anbefaler vi, at du lader mindst to andre kompetente personer læse og kommentere dit manus, inden du indsender det.
  • Ved henvendelse til forlagssekretær Kirsten Jensen, kj@lohse.dk, kan du få tilsendt en liste med de grammatiske og sproglige regler, vores forlag følger, og vi opfordrer til, at du tilretter din tekst i forhold til den liste, før du sender den til os.
  • Vi modtager mange manuskripter af biografisk karakter. For at komme i betragtning hos os skal biografierne – udover at være velformulerede – indeholde et tydeligt kristent vidnesbyrd og have en vis almen interesse.
  • Hvis du er i tvivl, om dit manuskript har vores interesse, er du velkommen til at ringe til os eller sende en e-mail med en kort beskrivelse af dit projekt.

Som udgangspunkt udbetaler vi ikke honorar til fritidsforfattere.

Når manuskriptet er antaget

Der går typisk omkring et år, fra vi har antaget et manuskript, til bogen udkommer. Forfatteren inddrages efter ønske i processen vedrørende redaktion, omslag og layout og endelig i markedsføring af bogen.