Når I bestiller en skærmpræsentation, skal I oplyse, hvem der er licensindehaveren. Licensindehaveren skal være en selvstændig juridisk enhed og kan ikke deles med andre juridiske enheder. Det kan være fx missionshuset, kredsen, skolen, kirken eller menigheden.

Det er kun licensindehaveren, der har ret til at bruge skærmpræsentationen. Derfor er det vigtigt, at I skriver det korrekte navn.

Når I har købt en skærmpræsentation, har I samtidig betalt for alle rettigheder til tekstforfattere og sangskrivere.

Eksempler

Hvis I bestiller skærmpræsentationen til missionshuset, tilhører rettighederne denne juridiske enhed. Det betyder, at I må bruge den til alle arrangementer, som er arrangeret af missionshuset eller som missionshuset er en del af. Holder andre foreninger eller menigheder til i huset, skal de bestille deres egen skærmpræsentation, da de er en selvstændig juridisk enhed.

Hvis for eksempel Stjernen i Århus køber en skærmpræsentation, må de ikke låne den ud til arrangementer i huset, som ikke er arrangeret helt eller delvist af Stjernen. Hvis en anden forening låner missionshuset, skal de selv have en skærmpræsentation med.

Et andet eksempel: Det er Børkop IM, der skal medbringe skærmpræsentationen, hvis de afholder et arrangement på højskolen. (Det svarer til, at hvis Børkop IM arrangerer en åben koncert på Børkop Højskole, er det Børkop IM og ikke højskolen, der skal indberette sangene til Koda og betale Koda-afgift).