følg os på Facebook

Forlagsgruppen Lohse

Forlagsgruppen Lohse ønsker at dele den kristne tro med mennesker

 

På Forlagsgruppen Lohse ønsker vi at dele den kristne tro med mennesker gennem bøger og musik. Vi henvender os til den, som har levet som kristen i mange år, og den, som kun kender lidt til kristendommen.

 

Genrerne varierer meget og spænder fra billedbøger til teologisk faglitteratur. Fem bogforlag og et musikforlag hører til Forlagsgruppen Lohse. Vi har omkring 35 udgivelser om året.

 

Forlagsgruppen Lohse er ejet af Indre Mission i Danmark og vores udgivelsesprofil er baseret på den evangelisk lutherske tro.

 

Seks forlag under Forlagsgruppen Lohse 

 

Lohse
Forlaget Lohses udgivelser har til formål at lede mennesker til Jesus og opbygge mennesker i troen på Ham. Vi vil, så vidt muligt, ramme alle aldersgrupper gennem udgivelse af biografier, børnebøger, andagtsbøger, opbyggelige bøger og håndbøger. Lohse er tilknyttet Indre Mission.  

 

LogosMedia
Forlaget LogosMedias udgivelser har til formål at vække og nære troens liv og fællesskab med Jesus Kristus. På LogosMedia udgiver vi primært opbyggelig litteratur. LogosMedia er tilknyttet Luthersk Mission, og har siden 2012 været en del af Forlagsgruppen Lohse.

 

Credo
Forlaget Credos udgivelser har til formål at skabe ny viden, ny bibelglæde, udfordre troen og tanken, opbygge og vejlede i livet som kristen. Credo er udsprunget af KFS, Kristeligt Forbund for Studerende, og har siden 2008 været en del af Forlagsgruppen Lohse.


Fokal 

Forlaget Fokals udgivelser henvender sig til danskere, som ikke nødvendigvis har en holdning til tro og kirke.


Kolon 

Forlaget Kolon er et akademisk forlag, som udgiver teologisk litteratur rettet mod det teologiske forskermiljø, præster og teologi- og religionsstuderende samt i øvrigt teologisk og kirkeligt interesserede.

 

Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet samarbejder med Forlagsgruppen Lohse om drift af Kolon, som er anerkendt som et videnskabeligt forlag af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark. Kolon har siden 2006 været en del af Forlagsgruppen Lohse.


Refleks Musik

Refleks producerer og sælger kristen dansk musik til både børn, unge og ældre. I 2010 blev Refleks Musik en del af Forlagsgruppen Lohse.

 

Forlagsgruppen Lohses historie

Læs mere om vores historie her.