På Forlagsgruppen Lohse ønsker vi at dele den kristne tro med mennesker gennem bøger og musik.
Vi henvender os til den, som har levet som kristen i mange år, og den, som kun kender lidt til kristendommen.
Genrerne varierer meget og spænder fra billedbøger til teologisk faglitteratur.

Under Forlagsgruppen Lohse har vi fem bogforlag og et musikforlag. Vi har omkring 35 udgivelser om året.

Forlagsgruppen Lohse er ejet af Indre Mission i Danmark og vores profil er baseret på den evangelisk lutherske tro.

Læs mere om forlagets historie her.

Fem bogforlag og et musikforlag

Lohse: Indre Missions forlag

LogosMedia: Luthersk Missions forlag

Credo: Kristeligt Forbund for Studerendes forlag (KFS)

Kolon: Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Instituts forlag

Fokal: Indre Missions forlag oprettet til udgivelse af bøger, 
hvor fokus ikke primært er den kristne tro

Refleks: Indre Missions musikforlag

Ansatte

Filip Odgaard Bodilsen

forlagschef

fob@lohse.dk

Jacob Bank Møller

redaktør

jbm@lohse.dk

Kirsten Jensen Skjerning

forlagssekretær

kj@lohse.dk

Helle Jakobsen

marketingsassistent

hej@lohse.dk

Rebekka Hindbo Dideriksen

forlagsassistent

red@lohse.dk

Carsten Kristensen

forlagsassistent

ck@lohse.dk

Kirsten Nielsen

forlagsassistent

kn@lohse.dk

Bente S. Gregersen

lagerassistent

bsg@lohse.dk