Et kort overblik over Forlagsgruppen Lohses mere end 150-årige historie

Udbredelsen af god kristen litteratur i form af bøger, småskrifter og blade har altid været en central arbejdsmetode i Indre Mission. Derfor er udgivelsen af bøger og forlagsvirksomhed også en naturlig del af arbejdet.

Det begyndte med kolportører, en bogsælger, som har tilladelse til at sælge bøger ved at gå fra hus til hus. Disse kolportører var de første mange indremissionærer, som havde bogsalget som en hovedopgave. I starten købte kolportørerne bøgerne hos boghandlerne, men i 1861 begyndte Indre Mission selv at udgive små skrifter.

Den 1. oktober 1868 fik man en mere professionel person til at stå for udgivelserne, nemlig boghandler Fr. Bertelsen, og datoen er siden blevet regnet som forlagets fødselsdag.

Fr. Bertelsen stod i spidsen i 25 år efterfulgt af kaptajn Thor Pontoppidan, som var forretningsfører i 20 år, og under deres ledelse voksede den egentlige bogproduktion.

I 1914 blev boghandler Ole Lohse ansat som forretningsfører for Indre Mission og som leder af Indre Missions forlag. Han havde haft sit eget forlag i Varde i 20 år, som blev opkøbt og lagt sammen med Indre Missions forlag under navnet O. Lohses Forlag (siden ændret til Lohses Forlag). Ole Lohse fik bøgerne ind i de almindelige boghandlere i hele landet, og da han døde i 1938, var forlaget landets næststørste forlag.

Fra Lohses Forlag til Forlagsgruppen Lohse

I dag placerer Forlagsgruppen Lohse sig pænt i rækken af mellemstore forlag.

Forlagsgruppen Lohse vil inspirere til tro på Jesus på et bibelsk og evangelisk luthersk grundlag og henvender sig både til dem, der har levet som kristne i mange år, og dem, som kun kender lidt til kristendommen.

Gennem årene har Lohses Forlag opkøbt, indoptaget og oprettet forskellige forlag som en del af forlagsvirksomheden, hvilket er årsagen til, at forlaget siden 2006 har heddet Forlagsgruppen Lohse.

Forlag under Forlagsgruppen Lohse:

  • 2006, Kolon: Menighedsfakultets forlag og fra 2015 også Dansk Bibel-Instituts
  • 2006, Fokal: Oprettet til udgivelse af en type bøger, som i bredere forstand henvender sig til danskere, og hvor fokus ikke primært er den kristne tro
  • 2008, Credo: Kristeligt Forbund for Studerendes forlag (KFS)
  • 2010: Refleks Musik: Indre Missions musikforlag
  • 2012, LogosMedia: Luthersk Missions forlag

Forlagsgruppen Lohse med alle underforlagene (forlagsbrands) ejes af Indre Mission, der har det fulde økonomiske ansvar, men de foreninger og organisationer, som Forlagsgruppen er forlag for, har gennem hver deres redaktionsudvalg indflydelse på valget af de bøger, som udkommer på deres brand.

Historisk hovedkilde: Jørgen Hedager Nielsen: Forretning og mission samtidig og bogen Læs for livet (Lohses Forlag – 125 år, 1993) redigeret af Jørgen Hedager Nielsen

Forkortet og omskrevet 2022