følg os på Facebook

Forlagsgruppen Lohses historie

Et gammelt forlag godt rustet til fremtiden

Et kort overblik over Forlagsgruppen Lohses 150-årige historie

 

Udbredelsen af god kristen litteratur i form af bøger, småskrifter og blade har altid været en central arbejdsmetode i Indre Mission. Derfor er udgivelsen af bøger og forlagsvirksomhed også en naturlig del af Indre Missions arbejde.

 

Det begyndte med, at de første mange indremissionærer, som Indre Mission antog og sendte ud i landet, havde bogsalget som en hovedopgave. De havde en stor bogtaske med og gik rundt til private for at sælge småskrifter om den kristne tro. Derfor blev de kaldt kolportører, som er betegnelsen for en bogsælger, der har officiel tilladelse til at sælge bøger ved at gå fra hus til hus.

 

I begyndelsen købte kolportørerne deres små bøger hos boghandlere, som havde fået dem skrevet og trykt. Dengang var det almindeligt, at boghandlere selv udgav bøger. Men fire år efter stiftelsen af Indre Mission i 1861 begyndte foreningen selv at udgive de små skrifter til kolportørerne. Det havde både den fordel, at man fik hånd i hanke med den forkyndelse, der var i bøgerne, og at kolportørerne kunne sælge dem meget billigere (omkring halv pris). Samtidig gav bogudgivelserne et betydeligt overskud til Indre Missions øvrige arbejde. Man sparede fortjenesten til boghandlerne.

 

Den ordning blev meddelt i Indre Missions Tidende den 25. maj 1865, som kunne regnes som forlagets fødselsdag. Den dag havde man de første 12 "skrifter" klar.

 

Men først den 1. oktober 1868 fik man en mere professionel person til at stå for udgivelserne. Den dag begyndte boghandler Fr. Bertelsen nemlig som Indre Missions forretningsfører med ansvar for Indre Missions økonomi og bogudgivelser, og datoen er siden blevet regnet som forlagets fødselsdag. Derfor fejrer Forlagsgruppen Lohse nu 150-års-fødselsdag.

 

Danmarks næststørste forlag

I de 25 år Fr. Bertelsen stod i spidsen for Indre Missions forlagsvirksomhed var det mest småskrifter, der blev udgivet. Men Indre Mission havde fået sit eget trykkeri, og med hans efterfølger, kaptajn Thor Pontoppidan, der var forretningsfører for Indre Mission i 20 år, voksede forlagets aktiviteter og den egentlige bogproduktion.

 

I 1914 blev der igen ansat en boghandler som forretningsfører for Indre Mission og dermed som leder af Indre Missions forlag. Det var Ole Lohse, der fra sin ungdom havde knyttet sig tæt til Indre Mission. Han havde i 20 år haft sig eget forlag i Varde, som udgav bibeludlægninger og anden opbyggelig litteratur. Det var vokset til en blomstrende forretning, og da han i 1914 fik ansvaret for Indre Missions forlag, blev det opkøbt af Indre Mission og lagt sammen med Indre Missions forlag under navnet O. Lohses Forlag (senere ændret til Lohses Forlag). I hans tid fandt der igen en stor udvikling sted. Bl.a. fik han Indre Missions bøger ind i de almindelige boghandler i hele landet, og da han døde i 1938, var forlaget landets næststørste forlag.

 

Fra Lohses Forlag til Forlagsgruppen Lohse

Sådan er det ikke mere. Alligevel placerer Forlagsgruppen Lohse sig pænt i rækken af mellemstore forlag. Ifølge tilgængelige oplysninger ligger Forlagsgruppen Lohse godt placeret blandt den tiendedel af de danske forlag, som er de største målt på antal årlige udgivelser.

 

Formål og udvælgelseskriterier er langt på vej de samme, som de har været fra begyndelsen. Forlagsgruppen Lohse vil inspirere til tro på Jesus på et bibelsk og evangelisk luthersk grundlag og henvender sig både til dem, der har levet som kristne i mange år, og dem, som kun kender lidt til kristendommen.

 

Gennem årene har Lohses Forlag opkøbt, indoptaget og oprettet forskellige forlag som en del af forlagsvirksomheden. Mest kendt er Frimodts Forlag og senere Forlaget Korskær. Der udgives ikke længere bøger under de navne, men når forlaget siden 2006 har haft navnet Forlagsgruppen Lohse hænger det sammen med, at der er kommet en række andre forlag ind under det gamle Lohses Forlag.

 

Det begyndte i 2006 med Kolon, der er Menighedsfakultetets forlag og fra 2015 også Dansk Bibel-Instituts. I 2008 blev Credo, der er forlag for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), lagt ind under Forlagsgruppen og i 2012 LogosMedia, som er Luthersk Missions forlag.

 

Lohse er tilsvarende Indre Missions forlag, men ligesom bøgerne med de andre forlagsnavne ikke kun er tiltænkt læsere fra de foreninger eller institutioner, der har oprettet dem, henvender bøgerne med navnet Lohse sig til alle Forlagsgruppens kunder.

 

Fokal er oprettet i 2006 af Forlagsgruppen Lohse til udgivelse af en type bøger, som i bredere forstand henvender sig til danskere, som ikke nødvendigvis har en holdning til tro og kirke, f.eks. Gary Chapmans "Kærlighedens 5 sprog", der er solgt i 35.000 eks. siden 1999, og sidst "Digital demens" (august 2018). Desuden har Indre Missions musikforlag Refleks Musik hørt ind under Forlagsgruppen Lohse siden 2010.

 

Forlagsgruppen Lohse med alle underforlagene (forlagsbrands) ejes af Indre Mission, der har det fulde økonomiske ansvar, men de foreninger og organisationer, som Forlagsgruppen er forlag for, har gennem hver deres redaktionsudvalg indflydelse på valget af de bøger, som udkommer på deres brand.

 

Med denne struktur har Forlagsgruppen en bred berøring med en meget stor del af det aktive kirkeliv i Danmark og er med en trofast og bevidst kundekreds godt rustet til fremtiden.

 

September 2018

 

Historisk hovedkilde: Jørgen Hedager Nielsen: Forretning og mission samtidig, i: Jørgen Hedager Nielsen (red.): Læs for livet (Lohses Forlag – 125 år) (Lohses Forlag, 1993).

 

Jubilæumsfejring

Se dias fra Forlagsgruppen Lohses jubilæumsfejring med glimt fra udgivelser gennem 150 år.