Udgivelsen af serien Credo Kommentaren blev påbegyndt af et udvalg under Credo Forlag i 1976. Fra og med 2019 udgives serien under brandet Kolon, som også har det faglige ansvar for udgivelserne.

Credo Kommentaren har som mål at skabe en bibeltro kommentar til alle de bibelske skrifter.

Bøgerne i serien skrives af teologer, præster og teologiske forskere og har som målgruppe teologi- og religionsstuderende, forskere i teologi, præster, undervisere og andre med interesse for teologi og kirke.

Credo Kommentaren leverer en vers for vers-kommentar til teksten på baggrund af grundteksten og ønsker at formidle det på en måde, så ikke-teologer også kan få udbytte af at arbejde med bøgerne i serien.

Det redaktionelle ansvar for Credo Kommentaren ligger hos Credo Kommentarudvalget, som nedsættes af Kolons redaktionsudvalg, med repræsentanter fra Menighedsfakultetet, Dansk Bibel Institut og Forlagsgruppen Lohse.

 

Redaktionsudvalget består nu af:

- Peter V. Legarth (MF)

- Christian Canu Højgaard (DBI)

 

Serien har ISSN: 2246-2481

 

Oversigt over bøger i serien Credo Kommentaren

 

1 - 1977: Johannesbrevene af Kai Kjær-Hansen

 

2 - 1978: Paulus' brev til romerne af Frank Jakobsen (udsolgt)

 

3 - 1979: Jeremias og Klagesangene af Gustaf Adolf Danell

 

4 - 1982: Filipperbrevet af Jens Simonsen (udsolgt)

 

5 - 1984: Haggaj, Zakarias og Malakias af Johannes Sandved (udsolgt)

 

6 - 1985: Første Korinterbrev af Erling Danbolt (udsolgt)

 

7 - 1986: Hoseas, Joel, Amos, Obadias af Allan Graugaard Nielsen (udsolgt)

 

8 - 1986: Tredje Mosebog af Johannes Sanggaard (udsolgt)

 

9 - 1987: Samuelsbøgerne af Frede Møller (udsolgt)

 

10 - 1990: Apostlenes Gerninger af Even Fougner (udsolgt)

 

11 - 1991: Markusevangeliet af Torben Kjær (udsolgt)

 

12 - 1991: Tessalonikerbrevene af Hartvig Wagner (udsolgt)

 

13 - 1993: Efeserbrevet af Flemming Frøkjær-Jensen (udsolgt)

 

14 - 1994: Jobs Bog af Leif Kjøller-Rasmussen

 

15 - 1995: Kolossenserbrevet og Brevet til Filemon af Peter Legarth

 

16 - 1999: Salmernes Bog I af Jørgen Bækgaard Thomsen (udsolgt)

 

17 - 1999: Salmernes Bog II af Jørgen Bækgaard Thomsen (udsolgt)

 

18 - 2000: Ezekiels Bog af Ole Andersen 

 

19 - 2001: Lukasevangeliet I af Børge Haahr Andersen (udsolgt)

 

20 - 2001: Lukasevangeliet II af Børge Haahr Andersen (udsolgt)

 

21 - 2004: Andet Korintherbrev af Peter Legarth

 

22 - 2007: Hebræerbrevet af Poul Ivan Madsen (udsolgt)

 

23 - 2010: Johannes' Åbenbaring af Georg Stubkjær Adamsen

 

24 - 2014: Matthæusevangeliet I af Torben Kjær

 

25 - 2014: Anden Mosebog af Jørgen Bækgaard Thomsen

 

26 - 2016: Matthæusevangeliet II af Torben Kjær

 

27 - 2019: Romerbrevet I af Peter V. Legarth

 

28 - 2020: Romerbrevet II af Peter V. Legarth

 

29 - 2021: Galaterbrevet af Torben Kjær

 

30 - 2022: Ordsprogenes Bog af Leif Kjøller-Rasmussen